mami choda chudi choti Bohu din por dhaka aslam..roomet ra khub miss kortesiloo..oder rat naki khub pocha kate amake sara..amar fira ke sobai golpo kore enjoy korbe bole tik korloo…bari jawar porer gotona oder sunalam.. konok name